Gratis online affär dejting webbplatser


gratis online affär dejting webbplatser

innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten. Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Vi har även en omfattande verksamhet inom böcker, spel, aktivitetsprodukter och event, samt är snabbt växande inom e-handel och digitala marknadsföringstjänster. Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av oss om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata våra rättsliga intressen eller för att upptäcka och förebygga säkerhetsproblem eller tekniska problem. SÅ LÄNGE sparar VI uppgifter OM DIG. Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av produkter, tjänster och lösningar. Du har rätt att av begära: Tillgång till dina personuppgifter.

I vissa fall kan vi ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. GateTemplate, för oss inom Christian Berner Tech Tradekoncernen är våra kunders och samarbetspartners förtroende av största vikt. Egmont Publishing publicerar ett hundratal tidningar och webbplatser, däribland Hemmets Journal, Hus Hem, Icakuriren, Vagabond, Kalle Anka och Bamse. Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, exempelvis för att genomföra projekt och köp och för att kunna fakturera dig. Vi kan också behandla dina personuppgifter med stöd av ditt uttryckliga samtycke. Den senaste versionen av Personuppgifter ska dock alltid finnas tillgänglig på vår hemsida. Du kan läsa mer om dina rättigheter nedan. Uppgifter om dina inköp. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part. En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.


Sitemap